Author youcef achouri

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

ssya d ssya Tamellaḥt
By 2

Zik imeddukal-iw di tiddukla Numidya, ssawalen-iyi-d ɣef tmellaḥt, ama ɣef ccbaḥa-ines ama ɣef wemkan i tesɛa di tdamsa n temnaṭ-nni, ama ɣef wadeg tesɛa deg wansayen, d-icuddem ɣef wamek d-tekksen tasent (lemleḥ) d wamek tt-znuzuyen. Ɣriɣ … ugar