lmux

0

Yella yiwen uɣarsiw qqaren-as Bu Tɛelliṭ, aɣersiw-agi iḥemmel tɛebbuṭ-ines d ayen kan, alarmi tessufeɣ  si leɛqel-is.  Anda ma yesla s tmeɣra, fiḥel ma necden-t-id, d netta ara inecden iman-is. Alarmi yuɣal yettwasen s bu Tɛelliṭ, uɣalen imawlan n tmeɣra, mačči deg uḍebsi id-as d-tmuddun ad yečč, takken-as-d deg lǧefna. ẓran d akken ur t-yettqqad ara uḍebṣi. Ula deg webrid mi iteddu yesmuzgut anda ara isell i taɣratin acku ualc taɣratin wer tmeɣra, ula ma yeqqim di berra tameẓẓuɣt-is ɣer yimi n medden amer ahat a d-ɣlin s kra n wemkan anda tella tmeɣra, dɣa d umatu att- yaweḍ. Yiwen wass yella iqeggel ddaw yiwen ubucic, abehri, tili, deg uɛbbuḍ-ines yekkat ṭṭbel acḥal aya ur d-telli tmeɣra acḥal aya ur yečči si lǧefna tameqrant,  yeqqim ugeswaḥ ilaẓ. Deg wallaɣ-is tuɣalent-d tugniwi n wass-mi yettɣima sdat n terbuyt tameqran, imi-yis yettarew-d inetman, ma d-ijeɣdan-is yekker wah ruhu deg-sen. Cwiṭ kan atah yerza-d ɣur-s yizi, itezzi yeẓẓunẓun fell-s zzzzz…… -ḥac lḥif-ik id-iyi xuṣṣen, ruḥ akin fell-i, ruḥ. -d tagi iwumi qqaren iruḥ ad yexdem lxir arẓan-d fell-as aɛekkaz. -d acu n lxir iwum tẓemreḍ ad txedmeḍ kečč aqla-k anect n wulac. -tḥeqreḍ-iyi imi akka lliɣ d amejṭuḥ, u yerna nekk wwiɣ-k-d yiwen usali yessefraḥen. -aha ndeh, ndeh d acu-t isali-agi?  -d tinibga ɣer tmeɣra, 7 wussan d 7 waḍan. -limer dɣa a d-yeḍḥu d tikerkas atan ak-meḥqeɣ, ɣur-k i deg nettuɣal. -nekk ur ssineɣ ara i tkerkas, suref-iyi ilaq-iyi ad ruḥeɣ ad siwḍeɣ asli i wiyyaḍ, ǧǧiɣ-k talwit. -arǧu ur truḥu ara ah, nekk aqarru-inu d iɣbir, tettuɣ, u yerna ugadeɣ ad-iyi tawi tiṭ-iw ad ṭseɣ -i mayella aqarru-inek d iɣbir, neɣ teṭṭseḍ inek d acu ara xedmeɣ, nekk ayen yellan fell-i xedmaɣ-t, ssawḍeɣ-k-id isali.  -ax amrar-agi arez-iyi si tabbuṭ, ixef wayeḍ awi-t yid-k, mi d-yiweḍ lawan n tuččit, jbed amrar ɣur-k, akken ma yella ṭseɣ ad-iyi-d tessakiḍ , ma yella ttuɣ ad-iyi-d-tesmektiḍ, ad ḍefreɣ kan amrar-agi alarma wḍeɣ anda tella tmeɣra.  -yerbḥa  Izi yekker icud bu tɛelliṭ seg tɛabuṭ izeyyer-it mliḥ, mliḥ, yewwi ixef wayeḍ n wemrar yid-s ɣer tama taẓelmaṭ Bu Tɛabuṭ yuɣal ɣer  waddad anda akken yella qbel a d-yas yizi. Cwiṭ kan atah yusa-d webẓiẓ, yebda ineṭṭew seg tamart-is ɣer wenyir, ɣer claɣem -haca lhem-ik id-iyi xuṣṣen ruḥ akkin s anda ara tjelbeḍ.  d tagi iwumi qqaren iruḥ ad yexdem lxir arẓan-d fell-as aɛekkaz. -d acu n lxir iwum tẓemreḍ ad txedmeḍ kečč aqla-k anect n wulac! -tḥeqreḍ-iyi imi akka lliɣ d amejṭuḥ, u yerna nekk wwiɣ-k-d yiwen usali yessefraḥen. -aha ndeh, ndeh d acu-t isali-agi?  -d tinibga ɣer tmeɣra, 7 wussan d 7 waḍan. -limer dɣa a d-yeḍḥu d tikerkas atan ak-meḥqeɣ, ɣur-k i deg nettuɣal. -nekk ur ssineɣ ara i tkerkas, suref-iyi ilaq-iyi ad ruḥeɣ ad siwḍeɣ asli i wiyyaḍ, ǧǧiɣ-k talwit. -arǧu ur truḥu ara ah, nekk aqarru-inu d iɣbir, tettuɣ, u yerna ugadeɣ ad-iyi tawi tiṭ-iw ad ṭseɣ -i mayella aqarru-inek d iɣbir, neɣ teṭṭseḍ inek d acu ara xedmeɣ, nekk ayen yellan fell-i xedmaɣ-t, ssawḍeɣ-k-id isali.  -ax amrar-agi arez-iyi si tabbuṭ, ixef wayeḍ awi-t yid-k, mi d-yiweḍ lawan n tuččit, jbed amrar ɣur-k, akken ma yella ṭseɣ ad-iyi-dtessakiḍ , ma yella ttuɣ ad-iyi-d-tesmektiḍ, ad ḍefreɣ kan amrar-agi alarma wḍeɣ anda tella tmeɣra.  -yerbḥa  Abẓiẓ yekker icud bu tɛelliṭ seg tɛabuṭ izeyyer-it mliḥ, mliḥ, yewwi ixef wayeḍ n wemrar yid-s iruḥ ɣer tama tayeffust.  Mi d-yiweḍ lawan n tuččit izi yemmekta-d bu tɛaliṭ, yebda ijebbed-d amrar-nni, abẓiẓ daɣen yiweḍ-d kan lawan n tuččit yebda ijebbed amarar-nni, abẓiẓ ijebbed yuggi a d-yeddu, acku izi daɣen si tama-ines ijebbed, abẓiẓi imi ur yezmir ara yessawel i iwiziwen a d-jebden yid-s, izi daɣen ur yezmira yessawel i iwiziwen, yal tama tjebbed ɣur-s yugguma a d-yeddu akkin wala akka, imi t-id-sfeqden ufan yemmut, taɛabuṭ-ines tegzem di tlemmas.  Amawal: Aɣersiw= lḥiwan Bu tɛ aIneṭṭew=ine

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Leave A Reply