Monthly Archives: avril, 2017

ssya d ssya
0

Tikwal, ggareɣ tiṭ, di fb, ɣer kra yiɣraben n wid ur ssineɣ.
Ttafeɣ heddren ɣef umerreḥ, ijeǧǧigen, tayri, qeṭṭu d uznuzu, ddabex, tiseḍsiyin, aẓawan d yal tucbiḥt.
Llan wiyaḍ ttawin-d ɣef tussna, tadamsa, tawennaṭ, tafelsafit…

Imiren, … ugar