Monthly Archives: janvier, 2018

Idles
1

Faffa
I yuɣen yergazen ur ttrun

I

Yeffeɣ-d Ɛmer si texxamt, yerza talemmast n lḥara, taserbiṭ ɣef tayet, taḥjurt n ṣṣabun deg ufus azelmaḍ, taṭawat deg yeffus. Ad yessired udem-is, ad yagem azal iss ara yesseww … ugar