Monthly Archives: avril, 2020

Non classé
0

 

Dehbiya At Qasi, xemsa u settin ar sebɛin ssna di leɛmer-is, lakin tettban tmanyin neɣ kter.

Tcab yakk, tekkeckec. Ccɣel-is ass kamel ttaɣellayt n lqahwa. Ala nettat d mmi-s deg wexxam, weḥḥed-sen, mmi-s, Sseɛdi, xemsa … ugar