Monthly Archives: janvier, 2017

Isalan
1

leqdic adelsan n tidukla tadelsant Ṣummam N Sidi Ɛic ilmend n Yennayer 

     Idles amaziɣ d agerruj ur nettfaka, d tiftilt ur nxetti ansayen n ugdud n yimaziɣen dima ddren ur ttmettaten, 16359178_1269519443093935_1089758846_nlater-nsen ttɣimin ilebda wa yettaǧǧa-t … ugar

Tasekla
4

« LA LÉGENDE DU COLIBRI » (s teqbaylit)

Yiwen wass, tendeḥ tmes annect ila-tt di teẓgi. Kra yellan d aɣersiw yeṭṭef-it uberriḍ, ugaden yakk nnger. Seg wakken qquren si tugdi, smeglizen kan s wallen, smuqulen di twaɣit i … ugar

Tasekla
1

Ur d awen-qqareɣ diri
Ad nessusem neɣ a d-nehder
Am tin d-yusan si tniri
Allen-is glant-d s uɣebbar
Ufiɣ-d yessa webruri
Adfel idel-d akk adrar
Annect-a yakk yura ɣef yiri
Xerṣum ad nessufeγ aεbar

Ad nessufeɣ … ugar

Tasekla
1

Ay iḥeddaden n wawal
Yeḍra yid-i lmuḥal
Ur ufiɣ um’ara ad cetkiɣ

G taddart kfan lɛeqqal
Widak iferrun timsal
Ayen i yi-iceɣben a sen-t-iniɣ

Aql-in zzin-iyi leɣwal
Wwin rrezq-iw d ajemmal
G wexxam n baba nfiɣ… ugar

Numidya
0

Tazunzut

15977301_236110510170565_6589364848985526511_n
Ass n 14 di yennayer 2017 ɣef 10:00, yerza-d mass Lwali n Wehran Ɛabd El Ɣani Zaɛlan, netta d umaru amatu n useqqamu unnig n Timuzɣa mass Si El Hacimi Ɛessad, d yemdebren n temdint … ugar

Isalan
0

Ass Amenzu: 10/01/2017
Asfugel n yennayer di temnaṭ n wehran aseggas-agi yebda ass n 10/01/2017. Ahil d win yebdan deg welmus adelsan Meḥrez lhewwari, d tzeqqa n ssinima LFetḥ.
Timzikkent d tin ara yilin s teɣzi … ugar

Isalan
0

Abuddu ilmend n Yennayer (ixef useggas amaziɣ) 2967 akkd useggas amaynut (agriguran) 2017.

Tarbaɛt umezgun amaziɣ “TIGAWT D WAWAL” la kent/wen-tessaram tazmert, talwit, liser, tumert d tiwḍin ɣer wayen yakk tessugumem…

ASEGGAS AMEGGAZ/ ASEGGAS IƔUDAN/ ASEGGAS … ugar

Isalan
0

 

Tamedyezt d awal d ccbaḥa-ines. Tettakk-as afud i tutlayt akken ad tidir i lebda, ur tnegger ara. Ahat ɣef waya i d-kkrent kra n temnaḍin n tmurt n Leqbayel ttheggint-d timliliyin n tmedyezt n tutlayt … ugar

1 2