Yennayer di Wehran

0

Tazunzut

15977301_236110510170565_6589364848985526511_n
Ass n 14 di yennayer 2017 ɣef 10:00, yerza-d mass Lwali n Wehran Ɛabd El Ɣani Zaɛlan, netta d umaru amatu n useqqamu unnig n Timuzɣa mass Si El Hacimi Ɛessad, d yemdebren n temdint n Wehran, i wakken ad sunẓu asideg n tiddukla tadelsant Numidya, d tmedlist Ɛli Makur,
awal s wayes i d-iberreh mass lwali n wehran, d akken tiddukla Numidya tuklal asideg meqqren ugar n wagi, acku d tiddukla i iqeddcen, d tiddukla i yellan deg wennar nessen-itt s leqdic-ines ifazen. Yewɛed d akken ad as-yefk asideg meqqren, wessiɛen akken ad teqdec ugar.
Ma yella d mass Si El Hacimi Ɛessad , ula d netta yesnemmer tiddukla Numidya ɣef uqerru-ines Mass Saad Zamuc, ɣef merra isenfaren-ines , d leqdic-ines ɣef yedles azzyari.

Tameɣra n seksu

15965957_1814829888791740_7078090291477087758_n 15977642_1814829972125065_1508340014153510771_n
D seksu s iyuẓaḍ i yessawlen merra i medden akken a d-rzun ɣer tzeqqa n sinima El Fatḥ akken a d-aruz, ugar 500 n tram i yemmeččen, arrac irgazen, tulawin, tajmilt tameqrant ad tuɣal i Nna Mekyusa, imi d nettat d twacult-ines am yal aseggas i d-yettnawalen seksu n yennayer, ay ẓid seksu-inem a Nna Mekyusa.15965327_1814817372126325_9122522555676818034_n
Tirza ɣer wexxan n Nna mekyusa

Iḍ n 12 di yennayer Nna Mekyusa tenced merra inebgawen n tiddukla Numidya ɣer wexxam-ines. Anda nufa-tt tettraǧu deg-neɣ netta d twacult-ines, aṭas n tẓidanin i d-yersen, kawkaw ,lluz , lǧuz, arnu-yas ɣer ubeqraj n latay. Nesɛedda taswiɛt igerrzen, s uqesser d nnecraḥa, d cnawi. Ǧafer Cirif yexdem rray-is s tjewwaqt-ines, rnu-yas ɣer idefra. Tanemmirt-inem a Nna mekyusa.

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Leave A Reply