Monthly Archives: octobre, 2016

Tasekla
0

Ad d-nuɣal ɣer deffir s rebɛin n iseggasen. Lliɣ ttḥewwiseɣ di temnaḍt « les alpes de haute-Provence ». Lliɣ  di leɛli n 1200 neɣ 1300 n lmitrat. Di tallit-nni, ulac amerray i d-itezzin ɣer dinna. Ulac … ugar