Monthly Archives: janvier, 2021

Tasekla
0

Tagrest tedhem-d imnaren n tewwura, tegla-d s teɣzi n wuḍan. Ifer dayen yeǧǧa aseklu, yeǧǧa ifurkan-is ɛeryan. Asigna yeffer tafukt, berrik-it wussan ḥeznen, ṭṭlam yesbur akk tamurt, tasusmi teɣli-d ɣef iɣallen. Tremmeg tegnawt tberreq, agu yečča-d … ugar