Monthly Archives: juillet, 2016

Isalan
1

Imuras rnan taɛkemt i yimuḍan di sbiṭarat-nneɣ

Ttcektayen-d imuḍan n waṭṭanen yezgan, mi ara rzun ɣer sbiṭar ur ttafen ara win ara ten-id-iqablen, win ara d-yelhun yid-sen, tuget deg imejjayen imazzagen ruḥen ɣer imuras-nsen, kra daɣen … ugar

ssya d ssya
2

Yiwwas deg wussan n unebdu, ruḥeɣ ɣer temdint n Iɛeẓẓugen, seg wakken yeḥma lḥal mačči d kra, dɣa wwiɣ abrid-iw, ruḥeɣ ɣer teẓgi n Iɛekkuren akken ad sganfiɣ dinna. Ruḥeɣ s ukerrus, lḥiɣ alarmi ttmagareɣ-d tiberrakin-nni … ugar

ssya d ssya
17

Di tagara-agi, izad wayen izaden, amdan yesɛan ciṭuḥ n tigzi deg uqerru-ines, ad yesteqsay deg yiman-is:

acuɣer ? ar melmi ? d anwa i tt-ixedmen? d acu i t-yessawḍen? d acu d iswi n waya ?… ugar

Isalan
1

 

Timlilit n temdyezt d tajmilt i Ssaɛid Ɛettab si 13 ɣer 17 yunyu 2016 deg At Lqasem, Taɣiwant n At Si Yusef

13654246_1586431854989940_4173428619457865109_n

“Qqaren at zik win ur nezmir i lxir yerr areṭṭal” netta ladɣa lxir … ugar

ssya d ssya
3

Kra ara tekk tsemhuyt n unebdu, agama tefsex tugna-s, yezga yeḥzen. Ẓẓayit wussan, ɣezzifit d imurar. Imdanen yerẓa wezɣal, ad ten-tafeḍ zzuɣuren iḍarren-nsen di lqaɛa, tidi tettcercur ɣef tfekka-nsen, ṭṭafaren tili tili anda ma tt-walan ad … ugar

Inzan d wayen nnan
2

 

Di tallit anda ssawalen waxuten d iɣersiwen, yella wuccen yenzef si laẓ, ur yufi ayen ara iger s imi, iteddu deg webrid yettmal ur iqeṭṭeb ara iman-is, seg wakken yelluẓ mačči d kra. Iteddu yemlal-d … ugar

Tasekla
6

Yiwwas deg wussan n tefsut, yiwet n tenzayt, taḥbult n yiṭij tenṭeq, tenna:
–Seddaw n wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yimɣi yeṭṭes sdaxel n tzerraɛt, ad ruḥeɣ ad t-id-ssakiɣ.

Iṭij yecceɛceɛ ɣef tmazirt, … ugar

Inzan d wayen nnan
3

huppe-fascies-7

Di tallit anda ssawalen waxuten d iɣersiwen, yella yiwen wegḍiḍ isem-is ṭikuk. Yal taṣebḥit mi ara d-yekker ad yebdu ad yessawal ṭikuk, ṭikuk, ṭikuk… akken alarma yeɣli yiṭij. Tameddit mi ara iɛeddi ad igen yetteqraḥ-it uqerru-ines, … ugar

Ansayen
2

Tafsut, aẓar-is « FS », deg-s ad d-nekkes amyag « FSU », anamek-ines : -fsu taduḍt –, fsu = juǧǧeg. Tameɣra n tuɣalin n tefsut tejbed ɣef kraḍ (3) n imulas, deg-s ad naf snat n talliyin d … ugar

Ansayen
2

D lecfer n wallen i ibeɛden ɣef lmut. Lmut tɛuss bab-is yal ass, d ameqqran neɣ d ameẓyan, d argaz neɣ d tameṭṭut. Lmut ur tferren ara, tettawi ameqqran, tettawi amecṭuḥ, tettawi wid lɛali, tettawi wid … ugar

1 2