Daily Archives: 2 mars 2020

Inzan d wayen nnan
0

Llant snat n temddukkal ɛadlent am sin iḍuḍan n tamment, yefka Rebbi yiwet deg-sent temmut, teqqim-d tinna nniḍen weḥdes, seg wasmi tt-teǧǧa tmeddakkelt-is ur tesbir fell-as. Mi tt-teẓra akken tjaret-ines teggumma ad tesber, truḥ-d ɣer-s tenna-yas:… ugar

Ansayen
0

Tafsut, aẓar-is « FS », deg-s ad d-nekkes sin n yimyagen, yiwen « FSU », anamek-ines : -fsu taduṭ-, wayeḍ fsu anamek-ines juǧǧeg. Tameɣra n tuɣalin n tefsut tejbed ɣef tlata (3) n imulas, deg-s ad … ugar

Inzan d wayen nnan
0

Anzi-agi wwin-t-id medden di talit anda taddart tesɛa ameksa ikessen taqḍiɛt n taddart.
Ameksa sbaḥ zik i d-yessuffuɣ tiɣeṭṭen akken ad tent-yawi ɣer lexla akken ad ksent.
At taddart ma yella kkren zik, atan sɛan lweqt … ugar