Yekker wectal di tasent

0

Llant snat n temddukkal ɛadlent am sin iḍuḍan n tamment, yefka Rebbi yiwet deg-sent temmut, teqqim-d tinna nniḍen weḥdes, seg wasmi tt-teǧǧa tmeddakkelt-is ur tesbir fell-as. Mi tt-teẓra akken tjaret-ines teggumma ad tesber, truḥ-d ɣer-s tenna-yas:
« xas kkes aɣbel i wul-im, aqli deg webdil n temddakkelt-inem yemmuten tura dayen fak leḥzen»
Seg wassen, uɣalent d timdukkal myeḥmalent mačči cwiṭ. Tekker yiwen wass tebɣa ad tjerreb tameddakkelt-agi-ines tamaynut, tekker tenna-yas:
« annaɣ a tameddakkelt annaɣ limer ad teẓreḍ ! Ǧǧiɣ tuggict n tasent ufiɣ yekker deg-s uwekkiw maca ala kemm i wumi d-nniɣ alarmi kem-ḥesbeɣ d tameddakkelt n tasa i m-d-nniɣ acu kan a tameddakkelt nemla i lqaɛa»
Akken i d-teffeɣ truḥ ɣer tala tewqem aberraḥ dinna, sut taddart merra slant. Tenna-yasent:
« a tadyant yeḍran d temddakkelt-iw Wiza, yekker-as uwekkiw di tasent»
Wiza mi truḥ ula d nettat ɣer tala, tidak yellan merra di tala ttemyeɣmazent ssikkident ɣur-s, tenna-yas-d yiwet s ameẓẓuɣ:
« d tidet yekker-am uwekkiw di tasent ?»
Terra-yas-d akken ad slent merra tidak yellan dinna.
« a sut tala tasent ttekkes awekkiw, werǧin yekkir uwekkiw di tasent, d ayen werǧin neḍri!!! nekk bɣiɣ kan ad jerbeɣ Jeǧǧiga, tura ala ass-a nekk yidem a Jeǧǧiga»

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Leave A Reply