Author Cherdouane Rabie

Avatar
Tasekla
1

AWTUL D  YIZEM !
***************
Awtul yuɣal d aceqlal
Yesker iteddu yettmal
S yir lehdur iserreḥ yiles-is

Izem iwella d amerwal
Wala ad yemberraz d yewtal
Yeẓra mačči d taɛbat-is
__________
Rabie Cherdouane

ugar
Tasekla
1

Ay iḥeddaden n wawal
Yeḍra yid-i lmuḥal
Ur ufiɣ um’ara ad cetkiɣ

G taddart kfan lɛeqqal
Widak iferrun timsal
Ayen i yi-iceɣben a sen-t-iniɣ

Aql-in zzin-iyi leɣwal
Wwin rrezq-iw d ajemmal
G wexxam n baba nfiɣ… ugar