« Wi ur neqbiḥ, leɛmer yerbiḥ » !

0

« Wi ur neqbiḥ, leɛmer yerbiḥ » !

Azul,

Tameddit-a nemlal-d deg usideg n tiddukla Numidya n Wehran ilmend n wahil tessudes tiddukla-ya, d asfugel uwines amenzu n tlalit n dda Lmulud At Mɛemmer d wass agraɣlan n tutlayt tayawalt.

Dɣa, d tagnit i uzenzi s ubuddu n wungal « Timlilit n tɣermiwin ». Tid d wid d-yusan, uklalen tinemmirin ; tid d wid ur d-nusi, aḥlil, wa meɛḍur, wayeḍ d lḥeqq-is. Werǧin ččḥeɣ ɣef wid ur d-nusi, neɣ zzmeɣ kra n yiwen akken ad yaɣ idlisen-inu acku ur lliɣ si rrehṭ-nni i iteččḥen ɣef wiyaḍ…

Maca, yelha ma smektiɣ-d wid itettun :

Ugar n 40 iseggasen-aya d nekk ttaɣeɣ tisfifin (ikasiḍen), iḍebsiyen, idlisen n medden ; ttwaliɣ isura-nsen, amezgun-nsen s yedrimen-inu i tekkseɣ seg weɣrum n warraw-iw ; rennuɣ znuzuɣ ifuras n medden…

Tameddit-a, ur walaɣ widak-agi d-bedreɣ?

20 imedyaten seg wungal i nezzenz (ddeqs) ! Imedyaten-a d ayen i yi-d-yeḍren d azal-inu sɣur umazrag, akken yakk, azal n yedrimen-nsen ad ttunefken i tiddukla Numidya acku werǧin rfideɣ kra n wass yiwen usantim seg wayen qeddceɣ i tmaziɣt : d idlisen d-ssufɣeɣ, neɣ d arrazen umezgun d-wwiɣ, neɣ d ayen nniḍen. Aɣrum n warraw-inu ttawiɣ-t-id s tfuccal iɣallen-iw mačči s tmaziɣt.djamal-benaouf-timlilit-n-tceb3ermiwin-ungal

Anda-ten wid-nni i wumi znuzuɣ iɣmisen-nsen, tisɣunin-nsen, idlisen-nsen deg iberdan, deg ttbaren, deg leqhawi ?

Ihi, fiḥel ad teččḥem fell-i ma ur d-usiɣ kra n wass neɣ zegleɣ kra si leqdic-nwen !

Wi yeṭṭfen igenni a s-d-yebru ɣef uqerruy-iw !

Tura, « ɣas ɣli-d ay adrar fell-i » i yenna Muḥya.

Wehran, ass n 25 Furar 2017.

Ǧamal Benɛuf

 

Share.

About Author

Avatar

Ǧamal u Benɛuf (Benaouf Djamal) : D amedyaz, d ameskar n waṭas yedlisen d tmezgunin; akken daɣen i iqeddec deg waṭas n yesmilen s tira-ines. Yesselmed tamaziɣt i wugar n 10 iseggasen, am wakken i yella deffir n tesɣunt « Azul » n Numidya n Wehran. Idlisen : -Timlilit n tɣermiwin, ungal, l’Harmattan, 2002;- Tujjma tuzzma, isefra, l’Harmattan, 2004;- Di tmurt uɛekki, tamezgunt, HCA, 2007;- Taklit n tayri, tullist, asmel imyura.net;- Bu tcacit ulac-it, tamezgunt;- Aneggaru a d-yerr tawwurt, tamezgunt;- Ccix-lkanun, tamezgunt;- Bu tmelɣiɣt d Bu tselɣiɣt, tamezgunt;- Tiɣwist taneggarut, tamezgunt;- Bu yefden neɣ cciṭan di twaɣit, d tasuqqelt n tmezgunt n Tawfiq Lḥakim; - Bu tfuset, tamezgunt...

Leave A Reply