A win ijerrben tasa, ad tenseḍ anda nensa.

0

Tella yiwet n tmeṭṭut tger i tyaẓiṭ-ines timellalin, akken ad frurxent, tayaẓit tesqerqer kra n wussan frurxen yefrax ffɣen-d si tmellalin-nsen. Tayaẓiṭ tezga tbedd i warraw-is, tettḥarab fell-asen. yiwen wass tekker tmeṭṭut, tekkes-as arraw-is i tyaẓiṭ, yal yiwen tessegnit weḥd-s, ifrax weḥd-sen, tayaẓiṭ weḥd-s. iḍ-nni tayaziṭ ur tgin ara, s kra yekka yiḍ nettat, tesqaqa. tettnadi ɣef warraw-is. amɣar yekker yenna-yas i tmeṭṭut.
– A tameṭṭut err-as arraw-is i tyaziṭ, attan meskint tezza tasa-s. tameṭṭut tugi.
azekka-inna kan argaz yemsefham netta d mmi-s, yenna-yas:
– A mmi ilaq ad nemɛawan ad as-nefk tamsirt i yemma-k.
– Akken i k-yehwa a Baba,
– Ruḥ ad truḥeḍ ɣer xwal-ik ad tenseḍ dinna, wer ma tenniḍ-as i yemma-k.
Tameddit aqcic ur d-yekcim ara s axxam, yemma-s tethewwel fell-as, ur tt-yewwi igenni wala lqaɛa. teqqar-as i wergaz-is ruḥ nadi-d ɣef mmi-tneɣ, argaz yesmuzeg, amzun akken ur yelli kra, amzun akken ur yesli kra. Tameṭṭut simal yettzid fell-as lḥal. yenṭeq wergaz ɣer tmeṭṭut-is yenna-yas:
– Twalaḍ tura, iḍelli kan i d as-tekkseḍ arraw-is i tyaẓiṭ, tesliḍ s kra yekka yiḍ nettat tesqedlafa ɣef warraw-is, ula d nettat d tasa-is iɣef tettnadi. Ruḥ err-as arraw-is i tyaẓiṭ ad am-iniɣ anda yella mmi-m.

Tameṭṭut terra-yas arraw-is i tyaẓiṭ, tayaziṭ tuɣal tessusem, tezmeḍ-d arraw-is ɣur-s.
– Mmi-m hatan ar xwal-is, nexdem-am tirmit-agi akken ad tjerrbeḍ ula d kemm tasa.
Tameṭṭut mi terra i tyaẓṭiṭ arraw-is tenṭeq-d s wawal-agi  » A win ijerrben tasa ad tenseḍ anda i nensa« 

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Leave A Reply