About Author

Avatar

Un commentaire

  1. Avatar

    Azul,
    Seg zik, ssneɣ dda Rrabiɛ d aɛerḍi, yernu d win yeṭṭfen di tinsa (nnif)-ines, acku lliɣ ẓewwaɣ ɣur-s geddac d tikkelt ɣer weɣmis « Lǧemhuriya » ideg yella iqeddec. Aɣmis ideg tella iqeddec d asgen ibeɛtiyen, ldi imi-k ufgent tuɣmas-ik ! Maca, dda Rrabiɛ yezga yettak-aɣ afus, yernu ttmeslayeɣ yid-s s tagi-nneɣ, u netta yettarra-yi-d s yes-s s ttnefxa, mačči si ddaw tinzert akken tgen kra ! Dda Rrabiɛ ger imenza i yefkan azarisem (isem) imaziɣen i walag-ines. ɣef wannect-a irkelli, yuklal tijmilin d wazulen sɣur-neɣ ! Ma di tagi isefra, alammi d taggara-ya d wamek ukiɣ d akken d amedyaz ay yella !
    Kra n wass ahat a n-uɣaleɣ s ameslay ɣef isefra-ines. Ssya ar yimir-nni, afud anezmar a dda Rrabiɛ!

Reply To Ǧamal Benɛuf Cancel Reply