Daily Archives: 12 décembre 2016

ssya d ssya
1

Di tamawt tamezwarut ara iger imeɣri ilmend n wezwel i s-fkiɣ i tinawt (amagrad)-agi, ad iɣil aḍris-a a d-yawi ɣef tesnilsit neɣ ɣef uẓar n yisem « Maziɣ » d wansa i d-yekka. Maca, ur telli d tamsalt-a … ugar

Inzan d wayen nnan
0

Tella yiwet n tmeṭṭut, tezzuzzun mmi-s, akken ad yeṭṭes, llufan yugi yettru, yegguma ad yeṭṭes, tcennu-yas yugi. Akken a t-tesgen, tenna-yas:
– Tura ad tegneḍ neɣ a k-ḍeqreɣ i wuccen a k-yečč.
Yuɣ lḥal uccen yella … ugar