Taccuyt n yemma Daɛda

1

Yemma Daɛda d yiwet n temɣart tedda deg wusmud, di lqedd anect n tdebbuzt, acekkuḥ-ines am yilis n taḍuṭ ccib ur yezgil anẓad deg uqarru-ines. Allen-is am tezrureq, akken ireqqent . aɣfal werǧǧin teɣfil, tezga tuki am yiḍ a mass. Ma d ɛaggu werǧin tefki mayna. Ma yella d tazmert –ines Llah ibarek werǧin tessin amejjay, d nettat i yettlawin iman-is s yiman-is. S yemɣan yecban mejjir, merruyet, amagraman arnu-yas ɣer zzit uzemmur. ɣur-s zzit uzemmurt i tuččit d wedhan. Xas ulamma aqlaɣ di tallit tatrat anda ugten tawilat yessishilen tudert ɣef wemdan, lamaɛna nettat ur d-teclig deg waccema.

Mazal-it kan di tidak n zik-nni.

Arraw-is di geddac yid-sen. Labas akk fell-asen, sɛan merra imeḍqan n lxedma. Akken ma llan zedɣen di temdint. Ma yella d nettat testmenyaf taddart ɣef temdint. Arraw-is werǧǧin semḥen di yemma-tsen deg wussan n imuras d wussan d leɛwacer rezzun-d fell-as, yettaččar-d fell-as wexxam. Sekra-tt ixuṣṣen ad as-t-id-hiyyin. Yall mi ara d-arzun fell-as nettat tefreḥ tesefririḥ, ɣur-s amzun d tameɣra. Tettheyyi-asen-d imensi. Imensi d seksu tikwal s uyaẓid, tikwal s wewtul, tikwal tezzellu-asen ixef, wicqa temlal tasa d way turew.

Nnwal n yemma Daɛda d aẓidan yesɛa lbena win t-yeččan ad yecfu fell-as, am akken neqqar ad tɣeẓẓeḍ iḍudan –ik.

Deffir imensi d tamɛayt. Timucuha n yemma Daɛda ḥemleɣ ad-asent sleɣ, nekni s warrac imejṭaḥ arraw n warraw-is nettraǧǧu s ccuq. Tikwal llant tmucuha ur tettfakka ara deg yiwen yiḍ. Mi iɣ-twala nennuddum ad aɣ-d-tini ruḥet ad teṭsem azekka ad awen-tt-id-fakkeɣ.

Baba d Yemma tessewhem-iten lbenna n tgella n yemma Daɛda.

-anda bɣuɣ ččiɣ seksu mačči am win d-tettnawal yemma Daɛda.

-wissen ahat iyuẓaḍ, nekni tettaɣ-d iyuẓaḍ n trisiti, ma yella d nettat, d nettat-iten yettrebbin, ur d-yeɛdil ara uyaẓiḍ d yekren di tebḥirin d uyaẓiḍ n trisiti.

Mi nekker a d-nuɣal ɣer temdint, yemma Daɛda tefka-yaɣ-d tayaẓiṭ negla-d-yes.

Sellazekka-inn a tekker yemma a d-niwel seksu s tyaẓiṭ-nni n yemma. Daɛda

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. seksu yewwa imensi yers-d yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it baba. Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna n yemma Daɛda.

Yiweḍ -d umalas wayeḍ nuɣal nerza-d ɣer yemma Daɛda, tessaw-aɣ-id seksu d aẓida ackit.

-amek d yeffeɣ seksu-nni ?

-yelha igarrez lamaɛna mačči am winna d-tettnawaleḍ kem a yemma Daɛda

 

Ahat d lxeḍra nekni nettaɣ-itt-id seg ssuq, deg-s aṭas n isufar n takrura, wamma lxeḍra n yemma Daɛda tettekkes-is-id si tebḥirt-ines, ur teɛdil ara lxeḍra n tebḥirt d tin n ssuq.

mi nekker ad nuɣal negla s uḍellaɛ n lxeḍra si tebḥirt n yemma Daɛda. seksu yewwa imensi yers-d

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it baba. Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna n yemma Daɛda.

Yezzi-d umalas nuɣal-d ɣer yemma Daɛda.

-Amek d-yeffeɣ seksu-nni ?

-yelha igarrez, lamaɛna mačči am winna d-tettnawaleḍ kem a yemma Daɛda.

-ahat d aman yemma Daɛda d aman n tala wamma nekni d aman usariǧ, ur d-ɛdilen waman usariǧ d waman n tala.

Mi nekker a d-nuɣal neččur-d asagem n waman seg tala.

Mi d-niweḍ tekker yemma tennawel seksu s waman n tala.

seksu yewwa imensi yers-d

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it . Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna d-nettanawal yemma Daɛda.

Yezzid umalas nuɣal-d ɣer yemma Daɛda.

-amek d-yeffeɣ seksu-nni ?

-yelha igarrez lamaɛna mačči am winna d-tettnawaleḍ kemm a yemma Daɛda

-ahat d seksu , nekni nettaɣ-d seksu n tmacint, ma d yemma Daɛda d nettat i tfettel-it s ufus-is.

Mi nekker a d-nruḥ negla –yid-neɣ s seksu teftel yemma Daɛda.

Sella zekka-yinna tekker yemma tenwel-d seksu n teftel Daɛda,

seksu yewwa imensi yers-d

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it . Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna n yemma Daɛda.

Yezzi-d umalas nuɣal-d ɣer yemma Daɛda.

Yezzid-d umalas wayeḍ nuɣal-d ɣer yemma Daɛda.

-amek d-yeffeɣ seksu-nni ?

-yelha igarrez lamaɛna mačči am winna d-tettnawaleḍ kemm a yemma Daɛda.

-ahat d isɣaren yemma, Daɛda tessewway ɣef yesɣaren nekni nessewway ɣef lgaz. Ur d-teɛdil ara tgella yewwan ɣef yesɣaren d tin yewwan ɣef lgaz.

Mi nekker a d-nuɣal negla s yesɣaren yid-neɣ.

Selazekka-yinna tekker yemma tnawel-d seksu tessew-it ɣef yesɣaren d-newwi sɣur yemma Daɛda.

seksu yewwa imensi yers-d

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it . Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna n yemma Daɛda.

Yezzi-d umalas nuɣal-d ɣer yemma Daɛda.

-amek d-yeffeɣ seksu-nni ?

-Yelha igarrez, lamɛna mačči am win d-tettnawaleḍ kemm a yemma Daɛda.

Nuɣal negzem-itt di rray akken a d-neglu yidneɣ s yemma Daɛda. Akken i teḍra niwi-d yemma Daɛda yid-neɣ. Terna tegla-d yid-s isufar id-as ilaqen.

seksu yewwa imensi yers-d

Iraggen sefraḥen si lbaɛd win iten-id-yesraḥen ad yesqeḍ. yekkes-as baba aɣummu i teccuyt yeɛreḍ-it . Yedḥer-iyi ihuz aqarru-ines zelmeḍ yelha igarrez lamɛna mačči am winna d-tettnawal yemma Daɛda di taddart.

teṭarḍeq yemma Daɛda s teḍsa.

-d acu akka –ikem-id yesseḍsen a yemma Daɛda ? ini-yaɣ-d akke ad neḍs-yidem.

-ad-awen-iniɣ « win yebɣan seksu ẓiden bninen ad n-yali ɣur-i ɣer taddart »

Tasuqelt n « Jean-Pierre chabol la soupe de la mamée »

Sɣur Yusef Ɛacuri

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Un commentaire

Leave A Reply