Browsing: Inzan d wayen nnan

Inzan d wayen nnan
0

yella yiwen wergaz yerza ɣef tḍeggalt-ines, imi yewweḍ telli-yas-d tawwurt yekcem, teqqim ciṭuḥ yid-s ɛni tesɛa ccɣel tenna-yas:

-ay aḍeggal qqim deg wexxam si leɛḍil a d-uɣaleɣ, sɛiɣ ccɣel d umatu a d-uɣaleɣ. argaz yeqqim yebda … ugar

Inzan d wayen nnan
0

imezwura-nneɣ qqnen-as ṭṭira i tmiɛruft di tidet nettat ur tt-tesɛi ara. tenna tmiɛruft:

qqnen-iyi medden ṭṭira nekk ur tt-sɛiɣ ara zgiɣ tweṣṣiɣ ɣef 3 temsal:

-win ileḥḥun deg yiḍ

-win yezzenzen ur yeqbiḍ

-win yumnen win … ugar

Inzan d wayen nnan
0

imezwura-nneɣ ǧǧan-d awalen ara yeddren deffir-sen, d agerruj d-tettaǧǧa tsuta i tayeḍ, ger-asen timsal usemɛirreḍ.

Timsal usemɛireḍ llant tlala:

1- win yesɛan yir tawellit netta ad icerreḍ.

2- win ur nesɛi imensi netta ad iɛerreḍ

3- … ugar

Inzan d wayen nnan
2

 

Di tallit anda ssawalen waxuten d iɣersiwen, yella wuccen yenzef si laẓ, ur yufi ayen ara iger s imi, iteddu deg webrid yettmal ur iqeṭṭeb ara iman-is, seg wakken yelluẓ mačči d kra. Iteddu yemlal-d … ugar

Inzan d wayen nnan
3

huppe-fascies-7

Di tallit anda ssawalen waxuten d iɣersiwen, yella yiwen wegḍiḍ isem-is ṭikuk. Yal taṣebḥit mi ara d-yekker ad yebdu ad yessawal ṭikuk, ṭikuk, ṭikuk… akken alarma yeɣli yiṭij. Tameddit mi ara iɛeddi ad igen yetteqraḥ-it uqerru-ines, … ugar

Inzan d wayen nnan
2

choisir-chien-japonaisZik asmi ssawalen iɣersiwen, d waxuten yella yiwen weydi yettidir weḥd-s di teẓgi, mačči deg yexxamen akk d wemdan am tura. Yella iteddu yettmerriḥ di teẓgi war ma yemlal-d kra n yiwen ad as-yekkes cwiṭ ɣef … ugar