Browsing: Aẓawan

Aẓawan
0

ugar
Tasekla
1

Anta tameṭṭut taqbaylit ur ncewweq ara yiwen wass, deg wexxam mi ara txeddem tilufa-s, mi ara tettnawal  neɣ deg yiger mi ara tessusuy, mi ara tmegger neɣ mi ara tleqqeḍ azemmur … . Anta diɣ ur … ugar