Lexyal n lemri

0

Ttalsen-d ɣef yiwet n teqcict tezdeɣ deg temdint n Leqṣer; taqcict-a isem-is “Wiza”. Wiza d tilemẓit n 16 n yiseggasen, teqqar deg uswir wis sin n tesnawit.  Qqaren-d fell-as seg wakken tecbeḥ kkaten lemtel s zzin-is  almi  tuɣal  tetteddu deg yigenni.

Yiwen n wass deg wussan n unebdu n 2016 tbeddel tudert n teqcict-a i yettwalin iman-is anagar nettat i yesɛan ṣṣifa. Mi truḥ s axxam n jeddi-s izedɣen deg Udekkar ad tesɛeddi imuras terra qbel s axxam-nsen aqdim ad d-tesmekti ussan n temẓi-s. tedhem tawwurt n texxamt-is tezzi-as-d akk s wallen-is tiḥcicin. Assu-s aqdim mazal-it kan akken di tɣemmart. Sufella-s lkader n wasmi tesɛa sḍis n yiseggasen. ɣer teɣmert n texxamt-nni twala amcic-is n taduṭ aberkan. Allen-is ččant-tt-id. D tikkelt tamezwarut i tuggad seg-s. tuẓa ɣer texzant-is n usɣar, teldi-tt teddem-d yiwen n udlis i yuli uɣebbar, akken tɛedda ad tt-temdel txuyel ɣer lemri-s am wakken d lexyal n teqcict tucmit i as-d-ibanen. Taqcict-nni ur telli d taberranit fell-as; d Jeǧǧiga tajaret-nsen taqdimt. Tesla fell-as Wiza belli tenɣa iman-is aseggas-nni yezrin acku segmi meẓẓiyet ttɛayaren-tt akk. Win yennuɣen d wayeḍ ad as-yini “buddeɣ-ak lemsixa am tin n Jeǧǧiga”. Ul-is yewwet tikli n wass maca tejmeɛ-d tabɣest-is tezzi ɣer deffir ur tufi kra. Tuɣal tessenta allen-is ɣer lemri-nni ma d tidet ayen akken twala neɣ d axayel? Tqubel-itt-id Jeǧǧiga s wallen-is tizewwaɣin d-ittcercuren d idammen. Wiza tferqaqes, teɛreḍ ad terwel kra icekkel deg-s yugi-yas ad tembiwel seg umkan-is. Ṣṣut yeffeɣ-d seg lexyal-nni n lemri yenna-yas: “nekk d lemsixa, kemm d tawizet. Meɛna seg wass-a ad tuɣaleḍ am nekk nihahahaha…”

Tugna-nni n lemri tenneqcaɛ, Wiza tḥulfa akk i tfekka-s la tettergigi am wakken yella kra i ikeččmen deg-s. tebra i wallen-is ar lqaɛa tuɣal terfed-itent-id ɣer lemri-nni twala iman-is amek tuɣal d lemsixa.

Tafrara AT WEJQUQ

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply