Aseggas aya segmi i ɣ-yeǧǧa Dda Ɛebdella

0

Yella yiwen yella ulac, yella wayeḍ ulac-it yella, akk i t-id-yeǧǧa Dda lmulud;

Dda Ɛebdella Ḥaman, assagi seg wid ulac-iten yellan, di 09 Ctamber 2019 i yemmed useggas segmi i ɣ-yeǧǧa, di tiddukla Numidya, am wakken d tawacult-nni yesruḥen aɛeggal ɛzizen fell-as, Dda Ɛebdella d ajgu seg yejga i yes-s i tebna tiddukla Numidya.

Akken i yella yessemlalay-aɣ di tudert-is, ass n  Aram 10 di Ctamber yessemlal-aɣ-d Dda Ɛebdella, mačči s unecraḥ d temseḍsa akken yennum, tikkelta i wakken a t-id-nemmekti, imi nruḥ akken d tagrumma a t-nwanes s aẓekka xerṣum kra n ddqayeq. Ahil-agi, yella-d tilin d waṭas n wid d tid i yessnen Dda Ɛedbella ladɣa a d-nader Mass Lhacemi Assad Amaray amatu n HCA (asqamu unnig n timmuzɣa), Ramdan Ɛebdennbi ameddakel n Dda Ɛebdella d tiddukla Numidya, ugar ɣef twacult n Dda Ɛebdella.

Deg wahil i d-thegga tiddukla Numidya, ɣef 10t00, tella-d tirza s aẓekka n Dda Ɛebdella anda i d-neɣra tasuret n teldayt s tmaziɣt akk d taɛrabt, ssyin tameddit ɣef 15t00 deg wexxam n tiddula, nemlal akken, newwi-d awal ɣef tudet-is d wayen yexdem, nekfa-tt s tiẓet s cwit uyefki d ttmer.

Share.

About Author

mokrane B

Leave A Reply