Ɣef umulli n tiddukla Numidya.

0

« A wid tt-iḥemmlen, amek ara tmedlem allen ». Lewnis At Mangellat.

Azul,

Amulli ameggaz i Numidya, i tid-is yakk d wid-is! Nessaram ad ternu anerni tudert-ines !..

Ɣriɣ amagrad-a  ( n gma-tneɣ Hewwari Bessay deg weɣmis tafukt) s tujjma meqqren, d acu kan yessaki-deg-i iḥulfan : acrah d reffu, aneggaẓ (lewjaɛ neɣ aqraḥ) d ḥellu…

Akka i d tagrawla, akka ay d amennuɣ : wa yefka ixef-is d tezmert-is; wayeḍ yessedreg taqerruyt-is, di taggara d netta i wumi d-iḍer yiseɣ !..

Akka ay d tiwizi : wa yeqdec s nniya, yefka ayen i s-yellan d wayen ur s-nelli ; wayeḍ yezga-d i tili !..

Numidya tezga temmuger tillay : amennuɣ ɣef tmaziɣt  d yiseɣ-ines, aseḥbiber d uḥaddi ɣef tmeslayt, idles d tamust (nnekwa) imaziɣen !

Ɣas tuɣal d lɣerḍ, yal tiyiti ara d-yezgan di tmaziɣt tezga-d deg-s nettat. Di yal tallit teṭṭef-as-d tirni, s kra n ttawilat yellan, ɣas tikkwal s wulac neɣ s ifassen d ilmawwen ! Aṭas i yettun ass-a, ansi d-nekka, amek yella umennuɣ iḍelli, amek d-nezger yakk tillay !..

Nefka aṭas iseflan, nessenɣel aṭas n tidiwin d imeṭṭawen, aṭas daɣen i d-nḥella s leqdic d imuhal, aṭas daɣen i d-nelmed i nesselmed !..

Asteqsi i d-yegran ass-a, d wa : Wissen ma ad tiɣzif tmeddurt-is, ad ternu 36 iseggasen nniḍen i tallit i d-tessezri  yakan?!

Wid teḥweṣ tmettant seg wid-s, la sen-nessawaḍ yakk tamella (rreḥma) ; wid yeddren, la sen-nettbuddu yakk tazmert d tudert ɣezzifen !

Tudert i Tmaziɣt ; tudert i Numidya ; iseɣ i imeɣrasen-nneɣ !..

Wehran, ass-a n 1ru n tuber 2016.

Ǧamal Benɛuf (d yiwen seg imesnulfa n terbaɛt « Imnayen Numidya » i yuɣalen d tiddukla Numidya di 1990.

Share.

About Author

Avatar

Ǧamal u Benɛuf (Benaouf Djamal) : D amedyaz, d ameskar n waṭas yedlisen d tmezgunin; akken daɣen i iqeddec deg waṭas n yesmilen s tira-ines. Yesselmed tamaziɣt i wugar n 10 iseggasen, am wakken i yella deffir n tesɣunt « Azul » n Numidya n Wehran. Idlisen : -Timlilit n tɣermiwin, ungal, l’Harmattan, 2002;- Tujjma tuzzma, isefra, l’Harmattan, 2004;- Di tmurt uɛekki, tamezgunt, HCA, 2007;- Taklit n tayri, tullist, asmel imyura.net;- Bu tcacit ulac-it, tamezgunt;- Aneggaru a d-yerr tawwurt, tamezgunt;- Ccix-lkanun, tamezgunt;- Bu tmelɣiɣt d Bu tselɣiɣt, tamezgunt;- Tiɣwist taneggarut, tamezgunt;- Bu yefden neɣ cciṭan di twaɣit, d tasuqqelt n tmezgunt n Tawfiq Lḥakim; - Bu tfuset, tamezgunt...

Leave A Reply