TASKELMUḤYET

0
Asefru-ya d tajmilt i Muḥya sɣur  Sɛid At Mɛemmer

Ay ass umezgun d tdayazt
D-yewwin i teqbaylit leḥmala
Deg-k ul iteqqel am tmadazt
Mi ara tekkat di lḥila
S bu umulli i teḥlelli tεekkazt
I tfeggeḍ a Smina tala
Taskelmuḥyet tameggazt
Itri-nneγ ulac-it yella

Mi ara ttwiṭṭfeγ ger lferḥ d imeṭṭi
Aplunṭu n Xerrubi iwehhem
Lemmer ad yesteqsi Wejtuṭṭi
Netta ad as-d-yessefhem
Fell-as ma teḍṣa nna Faṭi
Nṭeq-d a Buzitwar, a lhemm
A lğennet ini i Dr. ssi Wakli
Ad aγ-imel amek ad akem-nekcem

Muḥ Uperpuc mi d as-tečča
D acu yettnadi amḥayen-k
Amek d-yemmekti Piluca
Ger ineglusen am widak
Ziγ anda ulac asteqsi neγ maca
D wanda aḍrag ulamek
A d-yemmekti ula d Σica
Rray yes-s ul ad at-yehlek

Ay awḥid i d-teğğa yemma-s
Qerreb-d ad tfehmeḍ timsal
Ssi Tadir iḥezzem-d ammas
Maca, εerqen-as akk lecγal
Yenna-yas ssi Funi, « ini-yas
Yekfa-yi taqeḍεit n lmal »
Ssi Nistri γer tama-s
Taluft d tayeḍ temlal

Yettmeslay nutni ttaḍsan
I tedyant deg ufus iberren
Am win i wumi εerqen wussan
Neγ γur-s anda sen-yehwa ad rren
Ssi Tadir i tsuqqilt yessen
Maca, ur yefhim tren
Teṣṣḥeṣleḍ deg-s ay assen
Ger lkettan d wakraren

Ssi Qasi mi d-iεedda
Kra γ-yezzenz ad as-necfu
Amekti ur γ-tettaddam tmedda
Mačči d aqendur i nettcuffu
Tiẓeṭ-agi d tin n lebda
Mi tt-nemceḥ a d-nesnulfu
Nesḥissif yal mi d-nebda
Asefru, acku neẓra a t-nekfu

Ay ass umezgun d tdayazt
D-yewwin i teqbaylit leḥmala
Deg-k ul iteqqel am tmadazt
Mi ara tekkat di lḥila
S bu umulli i teḥlelli tεekkazt
I tfeggeḍ a Smina tala
Taskelmuḥyet tameggazt
Itri-nneγ ulac-it yella

SΣID AT MΣEMMER

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply