Ussan n yedles d tẓuri tajmilt i Dda Lmulud

4

Deg yermad i d-thegga tiddukla Numidya d asmekti n tmettant n Dda Lmulud At Mɛemmer, i d-yeɣlin aseggas-a d yermad n wesfugel n uwines n tlalit n Dda Lmulud ( 1917 – 1989), i d –ihegga useqqamu unnig n timmuzɣa HCA, akk d wass agraɣlan n tutlayt tayemmat (21 Furar), thegga-d tiddukla Numidya ussan 23, 24 d 25 Furar 2017 ahil n wussan n yedles d tẓuri deg wexxam n tiddukla.
Ass amenzu ihi yella-d d usarag n Mass Benaouf Ǧamal, timlilit i yessermed uselway n tiddukla Numidya, Mass Zamuc Ssaεid, Massa Benεuf yewwin awal ɣef tudert n Dda lmulud, i d-ilulen yegla-d s ttebcira n lxir i umaḍal, imi d-yegla s weḥbas n ṭṭraḍ umaḍal amezwaru (netta ilul di 28 Dujember 1917, ṭṭraḍ yeḥbes s kra wagguren deffir, du Mayyu 1918) ;mammeri5-001

Dda lmulud daɣen yefka aḥric di tudert i tmurt-is, imi i ijuhed s tira, ama deg weɣmis «  Asirem n Lezzayer (l’espoir de l’Alagerie) anda i yettaru s yisem n Brahim Buεekkaz, s taɣect n imselliliyen izzayriyen, ssyen si 1956 ar 1957 s yisem n Kaddur, i yura tibratin i ONU, anda i d-yessebgen tamḥeqranit n wemnekcam afransis i yizzayriyen, yessufeɣ tamsalt tazzayrit ar umaḍal, di 1957, di « la bataille d’Alger » yura tamezgunt « le Foehn », i yesserɣ s ufus-is ( iεawed yessufeɣ-itt-id di 1982) imi i bɣan a t-nɣen wernu ṭṭfen 3 iεeggalen si twacult-is. Seddaw n ẓẓyar-agi, tudert-is di Lezzayer tuɣal d awezɣi, d ayen i t-yerran ad iruḥ ad Lmerruk, di 1962, yuɣal-d ar Lezzayer, d aselmad di tussna n wales (ethnographie) anda i yesselmad daɣen tamaziɣt.clip_image_002

D Dda Lmulud, i d ifeṭṭiwej i yessaɣen aḥeǧǧaǧu n temsalt n tmaziɣt, ladɣa deffir usiẓreg n wedlis-ines « la mort absurde des aztèque » di 1972, anda i d-yefka amedya n tmettant n tɣerma n iztikiyen, di marikan talemmast, imi tebɛen « taɣerma » n wiyaḍ, d abrid i d-neǧren yeɛdawen n tmaziɣt akken ad tt-ssefsin di tɣerma n taɛrabt.

Tiririt n Dda Lmulud akken i t-isemma wemsarag Benɛuf Ǧamal d ababat n yiman n weɣlan amaziɣ, ladɣa deffir usarag i sḥebsen di 1980, ɣef isefra iqburen n tmurt leqbayel, yesmenyef ad tili s tira d wesnulfu, ɣas akken yerra-d i wayen akk i s-d-sbubben (les donneurs de leçons) ur d-yeffiɣ ara deg weɣmis Lmuǧahed imiren, yeffeɣ-d deg waṭas n yeɣmisen iberraniyen.

Le-10-mars-1980-Mouloud-Mammeri-empêché-de-tenir-une-conférence-à-Tizi-Wezzu

Dagi a d-bedreɣ iswi n Mass Benεuf Ǧamal, akken i t-id-yenna,  i yella ula d Dda Lmulud At Mεemmer yessaram, ad yuɣal Si Muḥend u Mḥend d imqeddem n yiseɣ n weɣref amaziɣ di l’UNESCO (l’embassadeur honorifique du peuple amazigh à l’UNESCO).

Yessegra-d wemsarag Mass Benεuf ayen akk yura Dda lmulud ama d ungalen, d tineqqisin, tizrawin, imagraden. Wagi deg weḥric amenzu n usarag, wagi d aḥric amezwaru

Aḥric wis-sin n usarag, yerra-t i weskasi, anda i d-yefka s tewzel amezruy n umennuɣ ɣef tmaziɣt di temdin n Wehran, dagi i yerra tajmilt tameqqrant i DR Kamal u Zerrad ( akken i s-isemma Mass Benεuf), d awaɣezniw n umennuɣ n tmaziɣt deg Wehran, imi d netta i yegren asurif amezwaru deg umennuɣ i tmaziɣt, deg iseggasen n 80, Kamal yebɣa ad yesselmed tamaziɣt i yesdawiyen akken d nutni ara yessiwḍen akken ilaq izen, yebda yexdem-d sɣur-s aṭas n les photocopies ama i tjerrumt n Dda Lmulud, neɣ i wedlis n Ḥamid Ḥammuma, akk d tira n tmaziɣt n Remḍan Σeccab, s tallalt n Benεuf Ǧamal, d Zamuc Sseεd ferqen idlisen-nni i yinelmaden n tesdawit (leqbayel) ddeqs, i d-yerran i teɣri, usan-d ad ɣren, maca, mačči aṭas i ikemmlen timsirin, gar wid iṣebren, yella Benεuf Ǧamal, i irefden s timmad-is taεkemt n uselmed, i wid i d-yernan. Tajmilt daɣen yerra-tt wemsarag, i yinelmaden imezwura, ladɣa Massa Σiwaz Farida, Dda wakli, Xaled Uyidir, d wiyaḍ.

seg wayen yura Dda Lmulud a d-nebder;

Idlisen d ungalen – Ouvrages et Romans

   1) La colline oubliée, roman
Paris : Plon [1952];

   2) Le sommeil du juste, roman
Paris : Plon [1955];

3) L’Opium et le Bâton, roman

Paris : Plon [1965];

4) Le Banquet
Paris : Perrin [1973];

   5) Tajjerumt n Tamazight ( tantala taqbaylit )
Paris : Maspero [1976],  Alger : Bouchene [1990];

tizrawin / Alqaḍ :   

  1) Lexique Francais-Touareg,  [1967];

     2) Les IsefraPoèmes de Si Mohand ou Mhand Mohand ou Mohand, 1840?-1906. Texte berbère
Paris : Maspero [1969];

3) Amawal, Tamazight-Tafransist/Tafransist-Tamazightsous sa direction )
            Alger, 1973.

4) Poemes kabyles anciens
            Paris : F. Maspero [1980];

5) Tellem chaho ! contes berberes de Kabylie
Paris : Bordas [1980];

6) Machaho !contes berbères de Kabylie.
Paris : Bordas [1980];

7) Awal ( Cahiers d’Etudes Berberes ) ( sous sa direction 1985-1989 )
 Paris : Escales ( Nouvelles ), Bouchene : Alger [1995];

2319782707134264
41qIcRq6hWL._UY250_27886_aj_m_8691 image009touareg71LKLWF340L

Share.

About Author

mokrane B

4 commentaires

 1. Avatar

  tanemmirt i gma-tneɣ ǧamal ɣef usarag-agi
  i d-yessbegnen ahat taḥawact ɣef tmeddurt n Dda lmulud. D tidet, Dda lmulud d win d-yessakin imaziɣen di lezzayer, ladɣa s uxeddim-ines, yal tarkent yenǧeɛ-itt akken ad zren tban-iyi-d imazigen d akken ṭṭsen f ugerruj ilaq a t-id-skeflen, di yakk taɣulin.
  a t-yerhem rebbi, yefk-d timital-is ara iqeddmen asurif ar zdat tamsalt n tmaziɣt ladɣa di tussna takadimit.

 2. Avatar

  Azul,

  Tanemmirt i gma-tneɣ Meqqran i s-d-igan taḥawact i usarag-agi; daɣen i Numidya i yessudsen krraḍ wussan-a n yedles d tẓuri, d-yellan ilmend uwines amenzu n tlalit ubabat ayiman n tmaziɣt « DDA LMULUD AT MƐEMMER.. Gedha yes-wen!
  Zik-nni qqaren « Win i k-yesɛan deg wedrar, ur yettagad aẓaɣar », maca, tura tetti taluft, ahat nezmer a d-nini: « Win i ken-yesɛan deg uẓaɣar, ur yettagad idurar »!
  Tanemmirt.

  • mokrane B

   Gedha yes-wen ula kunwi s imussnawen-agi-nneɣ, Ǧamal neɣ ccix akken i s-neqqar, d asif n tira, ɣas akka tikwal ur s-nteddu ara di lebɣi mačči d lebɣi-nneɣ ula d nekni, tikwal d lmestufat, tikwal d kra ilugan n wamahil i ilaq ad nqader, afud igerrzen a Ccix. leqder-ik Meqqer d kečč i d ccix-nneɣ.

Leave A Reply