addad n imuḍan di sbiṭarat-nneɣ

1

Imuras rnan taɛkemt i yimuḍan di sbiṭarat-nneɣ

Ttcektayen-d imuḍan n waṭṭanen yezgan, mi ara rzun ɣer sbiṭar ur ttafen ara win ara ten-id-iqablen, win ara d-yelhun yid-sen, tuget deg imejjayen imazzagen ruḥen ɣer imuras-nsen, kra daɣen ttafen ugur wayeḍ d lbeɛd yellan ger ttiɛad d wayeḍ. Ama ɣer ikayaden, neɣ rradyu neɣ timeẓriwt n umejjay, llan ttiɛadat i yettwaṭṭfen alarma d talemmast n useggas 2017. Seg imi ffɣen imejjayen-agi,
hopitaltizeɣwa uraǧu ččurent, ɣezzif deg-sent uraǧu, akken ad ttwaliḍ amejjay. Ayagi merra di sbiṭarat n tmurt-nneɣ. Merra ssrabes sudden. Amuḍin yuɣal yessutur di Rebbi a d-yaweḍ ttiɛad-ines qbel ad izad fell-as waṭṭan ara yilin ahat d sebba n tmettant-ines. Amuḍin dagi ad yesber neɣ ad iruḥ ɣer n le privé a t-ṣneṣlen taglimt-ines. Uguren akken yebɣu yili lḥal llan llan. Mačči kan deg wussan imuras, s teɣzi useggas. yezga, lexṣaṣ di yal taɣult, uladɣa ɣer wid d-yettasen si lwilayat ibeɛden amedya kan rradyu n R M ilaq-ak 06 wagguren akken a k-id-tṣaḥ nnuba, llan wid yettmettaten qbel a d-yaweḍ ttiɛad n Rradu, wamma imuḍan yesɛan ciṭṭuḥ n ẓẓher, kecmen ɣer sbiṭar anṣuf s wuguren imaynuten, ddwa ulac, thehzia, lqella n tezdeg lḥasul ad yuɣal umuḍin, mi ara d-yeffeɣ a d-yawi yid-s aṭṭan wayeḍ, ad as-yeqqar a win iyi-igan sukkes-iyi. Ad yili umuḍin deg wussu n sbiṭar : rradyu, ikayaden ad ten-id-yexdem si berra, ula d lxiḍ ma ilaq-as ad yettucelleḥ d amuḍin ara t-id-yaɣen. Ayen yugar-aya d ilufanen yettwakren si sbiṭarat, tadyant am ta werǧin sliɣ teḍra di kra n tmurt nniḍen. Ihi dagi ilaq ɣef nnafsa ara d-yerbun, mi ara tekcem ɣer sbiṭar ilaq-as ad tawi lfuci yid-s akken ulac win ara d-iqerrben llufan-ines, limer di yella leɛqel d lmeɛqul, ad naweḍ ɣer tid yecban tigi, images (7)si berra yecbeḥ yerqem, iɛessasen ɣef tewwurt, mi ara bɣun ad ṭṭfen deg-k zzkara, xas tesɛid ccɣel yettufaten Wellah ma tkecmeḍ, ula d umlan ur tettafeḍ ara win ara k-iwelhen ɣer wayen tebɣiḍ, win testeqsaḍ ad ak-yini ur ẓriɣ ara. Lameɛna ma yella tesɛiɛ tamusni, kulci yeshel, kulci yella. Aḥlil fell-ak a win ur nesɛi ara tamusni di sbiṭar n tmurt-nneɣ. Wellah ad as-tiniḍ i weydi Sidi, ad terwuḍ tazzliwin, akessar d usawen. Lḥasul ay amdan, i d ak-d-yeqqimen ḥaca aseḥbiber ɣef tezmert-ik, ma yella tekka-d si Rebbi ṣber, qqaren ṣber d aḥbib n Rebbi. Di lawan anda ilaq ad tessutreḍ tamella di Rebbi, ad tuɣaleḍ ad tessutreḍ di leɛbad-is. Am wakken yeqqar wanzi “ a d-yehdu Rebbi Ɛli a d-neẓẓeg tiɣeṭṭen.

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Un commentaire

  1. Avatar

    Akka d tidet d ayen yellan yettghid lhal macci kan d imdanen i yudnen imi taghult n tdawsa akken tella tuden rnu gher waya ayen yettkemmilen lqella n tezdeg deg sbitarat, mi ara yedleq umudin di sbitar ayen s-d-yezzin ur zeddig ara amek tebghid at ihenni umudin. Lhasun, d asirem kan i d-yegran ad nessuter di Rebbi ad iseggem taghult-a n tdawsa.

Leave A Reply