Tamɛayt n ṭikuk

3

huppe-fascies-7

Di tallit anda ssawalen waxuten d iɣersiwen, yella yiwen wegḍiḍ isem-is ṭikuk. Yal taṣebḥit mi ara d-yekker ad yebdu ad yessawal ṭikuk, ṭikuk, ṭikuk… akken alarma yeɣli yiṭij. Tameddit mi ara iɛeddi ad igen yetteqraḥ-it uqerru-ines, ur t-id-yettas ara naddam yettzad fell-as weqraḥ, seg wakken aṭas i isuɣ deg wass. d ɣa din ad as-yini: i nekk? sekra yekka wass, ttsuɣuɣ ṭikuk; ṭikuk, ṭikuk nebla lfayda, mi ara d-tas tmeddit ur gganeɣ ara seg weqraḥ uqerru-inu, atan azekka ma yella ṣebḥeɣ-d ur mmuteɣ ara atan maɛɛac ad uɣaleɣ ɣer tagi usiwel ṭikuk, ṭikuk, ṭikuk… Azekka-yinna kan mi d-yekker a d-yaf yekkes-as weqraḥ uqerru-ines, dɣa ad as-yini: amek d nekk ara yeǧǧen tinna n baba d jeddi? Dɣa din kan ara yuɣal ɣer tinna n baba-s d jeddi-s. ṭikuk, ṭikuk, ṭikuk

Yusef ƐACURI

Share.

About Author

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

3 commentaires

Leave A Reply