Browsing: ssya d ssya

ssya d ssya Sans titre
By 0

Tikwal, ggareɣ tiṭ, di fb, ɣer kra yiɣraben n wid ur ssineɣ.
Ttafeɣ heddren ɣef umerreḥ, ijeǧǧigen, tayri, qeṭṭu d uznuzu, ddabex, tiseḍsiyin, aẓawan d yal tucbiḥt.
Llan wiyaḍ ttawin-d ɣef tussna, tadamsa, tawennaṭ, tafelsafit…

Imiren, … ugar

ssya d ssya izem-bu-tissas
By 1

Sɣur Yedris N AT WESƐID

D tafelwit-a unaẓur Kamal Buɛrab i yefren bab-is ad tili d taduli i wammud akk d usidi*-ines d-yellan s yezwel Izem bu tissas“

Izem bu tissas

-Ammud isefra –

TAZWART

“Izem … ugar

ssya d ssya mazigh2
By
1

Di tamawt tamezwarut ara iger imeɣri ilmend n wezwel i s-fkiɣ i tinawt (amagrad)-agi, ad iɣil aḍris-a a d-yawi ɣef tesnilsit neɣ ɣef uẓar n yisem « Maziɣ » d wansa i d-yekka. Maca, ur telli d tamsalt-a … ugar

ssya d ssya Tamellaḥt
By 2

Zik imeddukal-iw di tiddukla Numidya, ssawalen-iyi-d ɣef tmellaḥt, ama ɣef ccbaḥa-ines ama ɣef wemkan i tesɛa di tdamsa n temnaṭ-nni, ama ɣef wadeg tesɛa deg wansayen, d-icuddem ɣef wamek d-tekksen tasent (lemleḥ) d wamek tt-znuzuyen. Ɣriɣ … ugar

1 2