Author youcef achouri

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Tasekla taccuyt-dda-maada
By 1

Yemma Daɛda d yiwet n temɣart tedda deg wusmud, di lqedd anect n tdebbuzt, acekkuḥ-ines am yilis n taḍuṭ ccib ur yezgil anẓad deg uqarru-ines. Allen-is am tezrureq, akken ireqqent . aɣfal werǧǧin teɣfil, tezga tuki … ugar