Yennayer 2968 di Wehran

0

AHIL N TFASKA

Sed 06/01/2018: Timlilit d tɣamsa à 10t00.
Arim 08 di yennayer 2968 : Asenṣef s inebgawen
Aram 09 di yennayer 2968 :
10t00 : Tulya tunṣibt
17t00 : Asezri n usaru s tmaziɣt – Cénimathèque
Ahad 10 di yennayer 2968 :
10t00 : – Asarag –askasi a t-yessermed Mass Ḥamid Bilak, s yezwel: «Yennayer: Azamul, asfilet, d aseddag n tmagit» di MAMO.
– Asarag –askasi a t-yessermed Mass Ḥelwan Ḥasan, s yezwel: «Lmulud At Mɛemmer, tanekra n yiman amaziɣ» di MAMO.
14t00 : – Asarag –askasi a t-yessrmed Mass Waras Karim, s yezwel: «Yennayer, d talilt n zik di Tefriqt ugafa» di MAMO.
14t00 : Asezri n usaru « MACAHO» – N Belkasem Ḥaǧǧaǧ di cinémathèque n Wehran.
16t00 : Asarag –askasi di tesnawit Lotfi, ara sremden Mass Ḥamid Bilak akk Ḥalwan ḥasan
21t00 : Turart n tceqquft umezgun di teɣtemt imesdawiyen C1
Amhad 11 di yennayer 2968 :
10t30 : Tirza ar iṣuken umezruy ( leqṣer n Lbay)
12t00 : Asarag –askasi ara ssremden: Mass Ouaras Karim, Mass Babaǧi Mesɛud, di tesdawit- USTO
15t00 : Tameɣra n ccna di tesdawit ara tt-yesremden: Silya Weld Muḥend, Samir Zemmouri – USTO
14t00 : Asezri n usaru « AZUL » – di cinémathèque n Wehran.
17t00 : Turart n tceqquft umezgun « Babur Ɣreq» n Ḥamid Beḥfir – Axxam umezgun n Wehran TRO
Taceqqufr n les Marionnettes – Axxam umezgun n Wehran TRO.
14t00 : tirza ar iɣerbazen imenza.
21t00 : Imensi n Yennayer deffir-s a s-tili ccna d isefra – axxam ilemẓiyen Belgayed.
Sem 12 di yennayer 2968 :
10t00 : Asarag –askasi ara yessermd Mass Babaǧi Mesɛud d Nawal Kerruc di MAMO.
15t00 : Karnaval n Ayrad deg izenqan n temdint n Wehran.
16t30 : Tameɣra iḍebbalen + Amsudeɣ n tmelsawt di MAMO.
Sed 13 di yennayer 2968 :
10t30 : Tirza ar iṣuken umezruy ( Cap Falcon + Messergin)
14t00 : Asezri n usaru « Adrar n Baya » – n Azeddin Meddur di cinémathèque n Wehran.
Acer 14 di yennayer 2968 :
10t30 : Tameɣra n ccna ara sremden Mass Belɛid Tagrawla, Silya Weld Muḥend akk Zemmuri Samir axxam umezgun n Wehran TRO.
Sem 19 di yennayer 2968 :
17t00 : Tameɣra n ccna akk d unaẓur Farid Ferragi – Tazeqqa El-Maɣreb.

Tamsikent a d-tili deg wussan su 09 ar 14 yennayer 2018 di MAMO.
A d-tili daɣen di temsikent tarkent i lxedman isɣumen.
Tarkent i uselmed n tutlayt tamaziɣt.
Tarkent i usileɣ ɣef isenfaren n tiddukla.
Tarkent i umezgun.

Share.

About Author

mokrane B

Leave A Reply